ชื่อ       : สุพัตรา  ภูมิสัตย์
เกิด     : 05-03-36
เมลล์   : bombam_5336@yahoo.co.th
คติ       : ฝันให้ถึงที่สุด แล้วหยุดที่คำว่า”พอ”

 

รายละเอียดของเว็บไซต์
 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
รวมเพลงของอาเซียน
อาเซียน
อาเซียน +3+6
ดอกไม้ไทย
the pooh
เสื้อผ้าแฟชั่น


ผลงานการตัดต่อ VDO

Advertisements